Logo Vitens

Trapo de Waalsprong

Project

Nijmegen gaat 13.000 nieuwe woningen bouwen waarvan circa 50% al is gerealiseerd. Dit vraagt om extra drinkwatercapaciteit waarvoor de huidige voedingsleidingen onvoldoende zijn. Daarom gaat Vitens een nieuwe drinkwaterleiding aanleggen. Het project is opgedeeld in twee percelen. Perceel 1 loopt van Valburg naar Bemmel en omvat circa 9,6 km PVC 400/500 mm. In het tracé zijn 11 HDD boringen. Perceel 2 loopt van Bemmel naar Gendt en omvat circa 5 km PVC 250 mm. In dit tracé zijn 2 HDD boringen. Het tracé loopt hoofdzakelijk door akkerland en met de grondeigenaren dient de inschrijver afspraken te maken over de planning en uitvoering.

Op ons kun je bouwen

Buro Coen heeft in de aanbestedingsfase de kostprijsbegroting en EMVI-plannen gemaakt voor één van de inschrijvers.

Buro Coen mannetje_vierkant