logo-netverder

Open warmtenet Delft

Projectachtergrond

Samen met Gemeente Delft, woningcorporaties DUWO, Stedelink, Vidomes en Woonborn en warmteleverancier Equans onderzoekt NetVerder de mogelijkheid van de aanleg van een warmtenet in de wijken Voorhof en Buitenhof in Delft. Daarin is NetVerder als toekomstig netbeheerder verantwoordelijk voor de eventuele aanleg van dit warmtenet. Dit nog aan te leggen warmtenet vormt een eerste stap naar een aardgasvrije toekomst. De potentiële warmtebron is een aardwarmtebron op de TU-campus in Delft en naar alle waarschijnlijkheid restwarmte van de Industriële bedrijven in de Rotterdamse haven via WarmteLinQ.

Netverder heeft het project aanbesteed als een Design, Build en Maintain (DPM) contract.

 

Op ons kun je bouwen

Buro Coen heeft één van de inschrijvers geholpen bij het maken van de kostprijsbegroting en het schrijven van de EMVI-documenten.

Buro Coen mannetje_vierkant