Logo Alliander

Knelpunt St. Maarten

Project 

Alliander is het energienet in de regio Sint Maarten / Petten weer toekomstbestendig aan het maken. Daarom gaat Alliander een middenspanningsdistributie backbone aanleggen. In totaal wordt 90 km ø630 aangelegd, 26 km ø240 aangelegd en 10km ø240 verzwaart. In het project zijn 84 HDD-boringen in PE125 en 160 mm. Het ontwerp wordt gemaakt in bouwteamverband.

 
Op ons kun je bouwen
Buro Coen heeft de kostprijsbegroting gemaakt in de aanbestedingsfase voor één van de inschrijvers.
Buro Coen mannetje_vierkant

Geen berichten gevonden!