Diensten aannemingsbedrijven

Wij staan garant voor
een winstgevende realisatie.

Doordat we uw opdrachtgever goed begrijpen en onze praktische kennis, bieden we betrouwbare kostprijsbegrotingen, inzicht in de risico’s en een overtuigend EMVI-plan die consistent is met de begroting. We kunnen u helpen bij een vliegende start in de voorbereiding, zodat er geen kostbare tijd en kennis verloren gaat. We zijn de ideale ondersteunende kracht voor ieder complex project. We zijn onmisbaar wanneer je zelf niet over de tijd, capaciteit of gespecialiseerde kennis beschikt.

PLANVORMEN

ONTWERPEN

CONTRACTEREN

REALISEREN

Benchmarking
Bouwteambegeleiding
Kostprijsbegroting
Werkplannen
Budgetraming
EMVI-plan
Projectvoorbereiding
Systems Engineering
Contracttoets
Meerwerkbegrotingen

PLANVORMEN

Benchmarking

ONTWERPEN

Bouwteambegeleiding
Budgetraming
Systems Engineering

CONTRACTEREN

Kostprijsbegroting
EMVI-plan
Contracttoets

REALISEREN

Werkplannen
Projectvoorbereiding
Meerwerkbegrotingen